โรคฟันสึกจากกรด สาเหตุและการรักษา?

0

โรคฟันสึกจากกรด ฟันสึกจากกรด หมายถึง การสูญเสียผิวเคลือบฟันและเนื้อฟัน ที่เกิดจากกระบวนการทางเคมีแบบค่อยเป็นค่อยไป มักจะสัมพันธ์กับการสัมผัสสารเคมี หลายครั้งที่ผู้ป่วยไปพบหมอฟันด้วยอาการเสียวฟัน น้อยคนที่จะรู้ว่าอาการเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดจากฟันผุ แต่อาจเกิดจากโรคฟันสึก

โรคฟันสึกจากกรด มาจาก2 สาเหตุใหญ่ ดังนี้

 1. สาเหตุจากภายนอก เช่น รับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น แกงส้ม ต้มยำ ยำต่างๆ ผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องดื่มจำพวก น้ำมะนาว น้ำส้ม น้ำอัดลม อาหารหมักดอง  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น รวมทั้งการทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดสูง เช่น โรงงานแบตเตอรี่
 2. สาเหตุจากภายใน เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน ที่ทำให้เกิดการอาเจียนเป็นประจำ หญิงมีครรภ์ที่แพ้ท้อง ภาวะน้ำลายน้อย ปากแห้ง

การป้องกันและการรักษา โรคฟันสึกจากกรด

 • หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด หากจะรับประทานควรอยู่ในมื้ออาหาร และแนะนำให้ใช้หลอดดูดเครื่องดื่ม แทนการดื่มจากแก้วโดยตรง
 • หลังมื้ออาหารควรรับประทานอาหารที่ช่วยลดกรด เช่น นม
 • ควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่า หลังรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด
 • หลีกเลี่ยงการแปรงฟันทันทีหลังรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือภายหลังการว่ายน้ำ ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • หากอาเจียน ควรรีบบ้วนน้ำทันทีและหลีกเลี่ยงการแปรงฟันในทันที
 • การใช้ฟลูออไรด์เพื่อลดการสูญเสียผิวเคลือบฟัน และลดอาการเสียวฟันในรูปแบบของยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปาก

 

 • ผลิตภัณฑ์ประเภทแคลเซียมฟอสเฟต เช่น CPP-APP ช่วยป้องกันการเกิดฟันสึกและลดอาการเสียวฟันได้
 • กรณีผู้ป่วยมีภาวะการหลั่งของน้ำลายที่น้อยผิดปกติ แนะนำให้เคี้ยวหมากฝรั่งที่ปราศจากน้ำตาล เพื่อกระตุ้นการไหลของน้ำลาย
 • ใส่เฝือกฟัน(Mouth Guard) ขณะว่ายน้ำในสระที่มีคลอรีน
 • กรณีที่มีการสูญเสียเนื้อฟันมากต้องทำการอุดฟัน หรือทำครอบฟันเพื่อให้สามารถบดเคี้ยวได้ และช่วยป้องกันโพรงเนื้อเยื่อและลดการเสียวฟัน
 • รักษาการเสียวฟันด้วยเลเซอร์ทางทันตกรรม

สิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันโรคฟันสึกจากกรด คือ การปรับพฤติกรรมการรับประทาน และการพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก

 

ข้อมูลmeet the dentistจาก37องศา health

Share.